Atvērti vairāki kultūras projektu pieteikumu konkursi

Atvērti vairāki kultūras projektu pieteikumu konkursi

Aicinām piedalīties un dažādot Liepājas kultūras vidi ar jaunām iniciatīvām un norisēm.

🥁 Valsts Kultūrkapitāla fonds izsludinājis 1. kultūras projektu konkursu, kuram fiziskas un juridiskas personas var pieteikties līdz 28. janvārim šādās nozarēs: literatūras, mūzikas un dejas mākslas, teātra mākslas, filmu mākslas, vizuālās mākslas, kultūras mantojuma, tradicionālās kultūras, dizaina un arhitektūras un starpdisciplināru projektu nozarēs.

Tāpat līdz 28. janvārim Valsts Kultūrkapitāla fonds pieņem pieteikumus mērķprogrammu konkursos:

* dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

* mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

* vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

* muzeju nozares attīstības programma;

* VKKF un Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos.

▶️ Vairāk informācijas un konkursa nolikumi pieejami: https://www.kkf.lv/aktualit%C4%81tes/vkkf-konkursi-2022.-gada-janv%C4%81r%C4%AB.html?fbclid=IwAR3lLjyBER9kMAC9AstLnKzrIuwX14gIbnS-qjIm3YaP71K_Tq9SMn1ESyQ

🥁 Tāpat līdz 22. februārim ir iespēja startēt Baltijas Kultūras fonda projektu konkursā.

Fonda prioritāte ir atbalstīt jaunus, vienreizējus kultūras pasākumus ārpus Baltijas valstīm, piemēram, koncertus, izstādes, festivālus, izrādes, starptautiskus pasākumus, kuros galvenā uzmanība pievērsta Baltijas reģionam, kā arī pasākumus, kas veicina kultūras internacionalizāciju.

▶️ Vairāk informācijas un konkursa nolikums pieejams https://vkkf.lv/index/par-vkkf/baltijas-kult%C5%ABras-fonds/