Ālandes upes atpūtas komplekss uzvarējis Eiropas Padomes Ainavas balvas Latvijas nacionālajā vērtēšanā

Ālandes upes atpūtas komplekss uzvarējis Eiropas Padomes Ainavas balvas Latvijas nacionālajā vērtēšanā

Dienvidkurzemes novada pieteiktais projekts “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem. Ālandes upes atpūtas komplekss” uzvarējis Eiropas Padomes Ainavas balvas Latvijas nacionālās atlases vērtēšanā.

Projekts pretendēs uz Eiropas mēroga ainavas titulu. Atzinību saņēmusi arī Liepājas pašvaldība par projektu “J. Čakstes laukuma rekonstrukcija un labiekārtošana”.

Ālandes upes atpūtas komplekss ekspluatācijā nodots 2019. gada sākumā. Kompleksā izbūvētā pastaigu taka stiepjas gandrīz trīs kilometru garumā, un objekts sevī iekļauj Grobiņas arheoloģisko ansambli, viduslaiku pili ar bastioniem, Skābaržkalnu,  senpilsētu un Priediena senkapus.

Objekts konkursā augsto atzinību saņēmis par vietas identitātes atklāšanu un vēstures atmiņas saglabāšanu.  Tā kā Grobiņas arheoloģiskais ansamblis šobrīd ir UNESCO Latvijas nacionālā saraksta piemineklis, to iespējams vēl attīstīt un paplašināt, lai šo kultūras mantojumu izceltu.