Aicinājums piedalīties konkursā “Liepāja – mūsu planēta”

Aicinājums piedalīties konkursā “Liepāja – mūsu planēta”

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas dabaszinātņu, kā arī sporta un veselības jomas skolotāji Liepājas vispārizglītojošo skolu 7.– 9. un 10. – 11. klašu skolēnu komandas aicina piedalīties dabaszinātņu konkursā.

Konkursa tēmas ir parka teritorijas un Baltijas jūras dzīvie organismi, fizikālās parādības un procesi, dabā sastopamo vielu sastāvs, antropogēnā ietekme uz vidi. Konkursa uzdevumos tiks izzināta Liepājas vide, par to aicina domāt arī nosaukums “Liepāja – mūsu planēta”.

Dalībnieku tikšanās plānota 26.aprīlī 13.00 Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā, bet uzdevumi - gan teorētiskie, gan praktiskie -  tiks veikti Jūrmalas parka teritorijā.

Dalībnieku komandām līdzi jābūt viedtālrunim vai planšetdatoram ar instalētu aplikāciju Actionbound un interneta pieslēgumu.

Konkursa nolikums un iespēja reģistrēties līdz 17. aprīlim šeit: https://www.lvg.lv/dabaszinatnu-konkurss/1944/