Aicinājums iesniegt idejas Vannu mājas attīstības ideju konkursā

Aicinājums iesniegt idejas Vannu mājas attīstības ideju konkursā

Lai noskaidrotu iespējamos labākos, arhitektoniski kvalitatīvākos risinājumus un ieteicamās pieejas vēsturiskās ēkas - Peldu iestādes - pārbūvei, kā arī teritorijas labiekārtošanai Miķeļa Valtera ielā 13, līdz 28. martam notiek ideju jeb metu konkursa darbu izstrāde.

Saskaņā ar konkursa nolikumu tā dalībniekiem jāpiedāvā ilgtspējīgus būvniecības un vides pieejamības principu risinājumus/priekšlikumus, kas ir veiksmīgi gan no pilsētbūvnieciskā, gan arhitektoniskā un funkcionālā viedokļa - Peldu iestādes jeb Vannu mājas pārbūves un jaunas daudzfunkcionālas ēkas iecerei.

"Peldu iestādes ēka ilgu laiku stāvējusi pamesta un neizmantota. Pārāk ilgu, ja vēlamies ko no tās vērtībām saglabāt un atjaunot. Tomēr šodienas priekšstatiem un prasībām ar veco vien nepietiek. Kā savienot jaunās vajadzības ar vecajām vērtībām, atrast labāko funkcionālo, kompozicionālo un arhitektonisko risinājumu principu, kas iederīgi iekļaujas Jūrmalas parka vidē - tam nepieciešams šis ideju konkurss, ko rīko ēku un zemes īpašnieks UAB "Liepojos kopos" sadarbībā ar Liepājas pilsētas būvvaldi," saka Liepājas Būvvaldes arhitekts Uģis Kaugurs.

Vairāk lasi te: https://www.liepaja.lv/notiks-vannu-majas-attistibas-ideju-jeb-metu-konkurss/

UZZIŅAI:

Peldu iestādes ēka, kas ir kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīga ēka un Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" daļa, būvēta 1900. gadā pēc Maksa Paula Berči projekta un lieliski iekļaujas Jūrmalas parka ainavā.

Viena stāva fasāde risināta romiešu villu stilistikā, ar atvērtu doriskā stila kolonādi un nedaudz izvirzītu centrālo rizalītu ar četru kolonu portiku. Vannu mājas (Peldu iestādes) siluetu akcentē virs ieejas halles izvietotais virsgaismas kupols.

Peldu iestādē bija 30 greznas istabas, kas aprīkotas ar siltām jūras ūdens vannām, ūdensdziedniecības nodaļa, romiešu, tvaika un īru pirtis.

20.-30. gados tur tika iekārtota mehanizēta dūņu vannu un komprešu nodaļa, ogļskābes vanna un sēra vannu nodaļas.

Pēc Otrā pasaules kara Peldu iestāde, tad saukta par sanatoriju, atsāka darboties 1946. gadā, kad tika veikts vērienīgs remonts. Sanatorija darbojās līdz 1994. gadam.

Ēka mūsdienās ilgstoši neizmantota.