Aicina piedalīties NVO projektu līdzfinansēšanas konkursā

Aicina piedalīties NVO projektu līdzfinansēšanas konkursā

Lai sniegtu atbalstu sabiedrībai nozīmīgu projektu īstenošanā, Liepājas pašvaldības administrācija no 22. februāra līdz 14. martam izsludina Nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkursu.

Organizācijas šogad aicinātas iesniegt projektus, kuru aktivitātes veicinās iedzīvotāju līdzdalību un pilsonisko līdzatbildību, sociālās spriedzes mazināšanu un sekmēs iedzīvotājiem aktuālu jautājumu risināšanu.

Pieteikumi jāiesniedz elektroniski līdz 14. martam vienotajā pieteikumu sistēmā:

https://pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/NDVLUXV5Vm9MM1l2U3k3b1pmYm5sQT09/

Organizācijas var iesniegt vienu projekta pieteikumu savu mērķprogrammu īstenošanai, lūdzot pašvaldības līdzfinansējumu līdz 3000 eiro.

Plašāka informācija par projektu iesniegšanas kārtību un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem pieejama pašvaldības mājaslapā, sadaļā “NVO projektu līdzfinansēšanas konkurss”: www.liepaja.lv/nvo-projekti/.

2022. gadā NVO projektu līdzfinansēšanas konkursā līdzfinansējumu saņēma 19 nevalstiskās organizācijas. Īstenoto projektu rezultāti apskatāmi mājaslapā šeit: https://www.liepaja.lv/dokumenti/2022-gada-nvo-projektu-konkursa-rezultati/

Pašvaldība NVO projektu līdzfinansēšanas konkursu organizē no 2003. gada.

20. februārī noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana NVO sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkursam. Tika saņemti sešu organizāciju pieteikumi, lūdzot līdzfinansējumu 213 352 eiro apmērā. Konkursa rezultāti tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv  pēc projektu izvērtēšanas un pašvaldības budžeta grozījumu apstiprināšanas.

Papildu informācija, sazinoties ar Sabiedrības pārvaldes speciālisti Brigitu Dreiži, tālrunis: 63 404 721, e-pasts: brigita.dreize@liepaja.lv.