2023. gada sākumā plānots izveidot Liepāja 2027 nodibinājumu

2023. gada sākumā plānots izveidot Liepāja 2027 nodibinājumu

Esam ļoti priecīgi un lepni, ka Liepāja ieguvusi Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulu, bet līdz gada beigām jāpaveic vēl liels mājasdarbs, tituls iegūts, bet tagad sākas praktiska procesa nodrošināšana.

Šobrīd ir uzsākts pārejas process no Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 pieteikuma veidošanas uz programmas realizēšanu - sarunas, diskusijas un nodibinājuma izveides plānošana. Līdz gada beigām būs lielāks administratīvais un skaidrojošais darbs, lai nodrošinātu pēc iespējas pilnvērtīgāku pārejas posmu un jau 2023. gadā nodibinājums pilnvērtīgi varētu sākt darboties, sludināt konkursu uz vakancēm, komplektēt pamatkomandu, sākt realizēt programmu utt.

Pārejas posms paredz nodibinājuma izveides procesa nodrošinājumu, sadarbības turpināšanu gan ar vietējiem, gan starptautiskiem partneriem, novadiem, nacionālajiem partneriem. Tāpat tiek plānotas aktivitātes monitoringa un pētījuma uzsākšanai, tiks nodrošināta komunikācija, plānoti sabiedrības līdziesaistes pasākumi.

Iesildošās aktivitātes sāksies jau rudenī, kas turpināsies gan 2023., gan 2024. gadā, bet krietni plašāka programmas realizācija notiks uz Liepājas 400 gadu jubileju 2025. gadā un tad jau līdz 2027. gada beigām.

Atbildīgā institūcija par  Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027  tālāko procesu arī turpmāk ir Kultūras pārvalde.